TIPS

Vad är inventarier?

Vi reder ut begreppet inventarier, hur håller vi ordning på dom.

När ska vi inventera och hur gör vi det smidigast? När används streckkodsmärkning?Vad är inventarier?

BLOGGEN: Inventarier är tillgångar som köps in i syfte att användas i verksamheten. Några exempel på inventarier är datorer, IT- utrustning, möbler, verktyg, bilar och inredning. Vissa inventarier kostnadsförs direkt och andra skrivs av under en längre tid.

Företaget inventerar alla inventarier minst en gång per år och upprättar en inventarieförteckning med inventarienummer, benämning och plats. Ett tips är att inventariemärka varje inventarie med ett unikt nummer, vilket underlättar kommande inventeringar. Har du ett stort antal inventarier på företaget rekommenderar vi en streckkodsläsare, den kopplas till en bärbar dator som samlar informationen i t.ex. excel.


Bloggen


Bloggen för inventarier.se

Om företaget

Nordisk Stöldmärkning AB, sedan 1990 utvald leverantör av säkerhetsprodukter till privata/statliga företag, skolor och kommuner.

Växel 073-946 63 65 | info@inventarier.se