TIPS

Inventera på rätt sätt

Har du problem med stölder eller borttappade datorer och mobiler? Stöldmärkning anses vara ett effektivt sätt att förhindra stölder och försäkra sig om att upphittade föremål kommer tillbaka.

Vi visar här hur du skyddar alla inventarier som datorer, IT-utrustning, mobiler, verktyg, möbler och nycklar.

Ett eftersatt område är ibland företagets kontroll över alla inventarier. Med petsäkra inventarieetiketter, inventariemärkning löser man oftast det problemet.Inventera anläggningar - inventarier

BLOGGEN: Inventering ska utföras minst en gång per år och ska nedtecknas på papper eller till exempel excelfil. Föregående års inventeringslista tas ut där samtliga anläggningar - inventarier finns nedtecknade. I inventeringslistan antecknas inventeringens resultat, om den är i bruk, stulen eller kasserad. För att underlätta kommande inventeringar är det klokt att notera placering för varje anläggningsnummer i anläggningsregistret. Det underlättar även om anläggningsnumret - inventarienumret sitter väl synligt och är löpande, se inventariemärkning.

Datorer, mobiler, surfplattor och övrig IT-utrustning inventeras per fysisk placering (rum) och ibland användare (person).

Inredning som bord, stolar och bokhyllor inventeras per ansvar, inte alltid per rum då de ibland återfinns i rum där de inte placerades vid inköpstillfället. Anläggningstillgångar som inte kan återfinnas tas bort ur anläggningsregistret och anledningen till att de saknas måste utredas.

Utrangering, stöld eller försäljning av anläggningstillgång

Med Utrangering menas att anläggningen (inventarier) inte finns kvar längre utan att den förstörts, skrotats eller kasserats. Är anläggningen stulen bör kopia av Polisanmälan sparas och vid försäljning ska kvittot ligga till underlag.


Bloggen


Bloggen för inventarier.se

Om företaget

Nordisk Stöldmärkning AB, sedan 1990 utvald leverantör av säkerhetsprodukter till privata/statliga företag, skolor och kommuner.

Växel 073-946 63 65 | info@inventarier.se